SRF og Carat ønsker dere velkommen til årets første BYRÅBAYER!

Vi ønsker å samle byråbransjen, mediebransjen og markedshoder for å styrke samhold, kunnskap og forståelsen av kompetansen som finnes i Bergen. Ved å arrangere BYRÅBAYER ønsker vi å ta opp tema som kan skape diskusjon, bevisstgjøring og utvikling.

Informasjon om tema og panelet kommer.

Målet med arrangementet er øke kjennskapen mellom byråbransjen og de tilstedeværende bransjene i panelet.

Mingling fra 16.30 og paneldebattten vil være fra ca. 17.15 til 18.45.

Debattleder: Ina Stølen, Daglig leder Brandity og styreleder i styret til SRF.

Det blir øl-vogn og snacks i MCB!

tor. 16. april

BYRÅBAYER VOL. 5

16:30 - 22:00
Gratis for medlemmer. 850,- for ikke-medlemmer.
Våre Partnere