Lederutviklingsprogram

Å utøve ledelse handler om å skape resultater gjennom andre. Som følge av dette må man som leder håndtere en rekke utfordringer i arbeidshverdagen. Å lede mennesker kan til tider være svært krevende. Noen opplever konflikter i arbeidsmiljøet, andre må håndtere endringsmotstand i egne rekker.

I samarbeid med SENSE PKT vil det nå arrangeres en kursrekke for ledere. Dette vil være aktuelt for ledere i alle typer bedrifter, både offentlig og privat. Gjennom tre dager settes det søkelys på ulike utfordringer ved det å skulle lede andre. Det arrangeres enkeltstående dager, hvor hver deltager står fritt til å velge hvor mange dager man ønsker å delta på. Kurset balanserer mellom teori, refleksjon og praktisk ferdighetstrening knyttet til ledelse. Deltagerne vil få konkrete verktøy som de kan ta med tilbake til egen lederhverdag.

Følgende vil bli tematisert på kursdagene:

28. april, del 1: Relasjons- og prestasjonsledelse: Hvordan aktiv relasjonsledelse bidrar til høyere produktivitet og bedre prestasjoner.

9. juni, del 2: Samarbeid og konflikter: Hvordan forebygge og håndtere de vanskelige sakene

24. september, del 3: Endringsledelse: Hvordan lede menneskene gjennom omstilling og endring

  Max 20 deltagere per kursdag. Melder man seg på alle tre kursdagene er prisen 9000,- eks. mva. Lunsj er inkludert alle kursdager.

  tir. 28. april

  Lederutviklingsprogram del 1 - Relasjons- og prestasjonsledelse. Foreløpig utsatt

  08:30 - 15:30
  Augustin Hotel, C. Sundts gate, Bergen, Norge
  SRF-medlemmer: 3450,- eks. mva per kursmodul per deltager. Ikke-medlemmer: 4950,- eks. mva per kursmodul per deltager.

  Jøri Gytre Horverak

  PhD/psykolog og organisasjonskonsulent

  Jøri Gytre Horverak er PhD/psykolog og organisasjonskonsulent i Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS. Hun arbeider i hovedsak med leder- og organisasjonsutvikling, internasjonalisering- og utstasjoneringsprosesser, stress-, konflikt, og krisehåndtering.

  Horverak er også veileder, kurs- og foredragsholder.

  Åshild Lande

  Psykolog og organisasjonskonsulent

  Åshild Lande er psykolog og organisasjonskonsulent i Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS. Hun arbeider blant annet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling, ledergruppeprosesser og arbeidsrettet behandling. Lande er kurs- og foredragsholder innen ledelse, organisasjonsutvikling og psykososialt arbeidsmiljø.

  Våre Partnere