Vi gjennomfører årsmøte kun med det antall personer som formelt er påkrevet for godkjenning, og i henhold til gjeldende retningslinjer. Alle medlemmer oppfordres til å avstå fra å møte, og heller stemme elektronisk via nyhetsbrevet som blir/er sendt ut fredag 13.03

SRF er en medlemsforening og som medlem har du stemmerett på årsmøtet. SRFs kontaktperson i bedriften har en stemme og personlige medlemmer har en stemme. I praksis betyr det at ved å delta på årsmøtet så kan du være med å påvirke beslutninger om SRF.

Dagsorden:

• Styrets årsberetning

• Årsregnskap

• Revisor og desisores beretning

• Medlemskontingenter

• Forslag vedtektsendring

• Valg

Les Årsberetningen her

Forslag vedtektsendring


tir. 17. mars

SRF Årsmøte

19:00 - 22:00
Arrangementet er ferdig.
Våre Partnere