Cruise Norway

Bidrar til at Norge blir kjent som verdens beste naturbaserte cruisedestinasjon. Vi skal påvirke til leveranse av høy kvalitet og økt produktutvikling i Norge.

Nye impulser

 Få inspirasjon, faglig påfyll og bygg nettverk på tvers av bransjer

Arrangement

Våre partnere

  • Fana Sparebank
  • Brann
  • BT
  • Kelly
  • Apsis
  • BI Bergen
  • Fjordkraft