Roger Holthe Olsen ny styreleder for SRF

  • Årsmøte

Tirsdag 15. mars 2016 ble årsmøtet for SRF gjennomført i DNB sine lokaler i Solheimsviken.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og medlemmenes mulighet til å påvirke og engasjere seg i utviklingen av SRF.  De fremmøtte fikk et innblikk i året som gikk, i tillegg til at det ble stemt frem et nytt styre for SRF for 2016.

Veline Høyland takket for seg etter syv år i styret for SRF, det siste året som styreleder. Hun overrakte styrekjede til sin etterfølger, Roger Holthe Olsen.

Etter årsmøtet ble den årlige SRF-prisen utdelt. Prisen for 2015 gikk til Bergen Live v/Frank Nes. Les mer her


Styret i SRF 2016
Styreleder: Roger Holthe Olsen
Nestleder: Therese Andvik Rygg
Øvrige styremedlemmer: Ina Stølen, Beathe Knudstad-Lopez, Ole Konrad Fjeldstad Iversen og Silje Ulla Steinsbu
Varamedlemmer: Lars Petter Mongstad, Thomas Dahl Birkeland og Anita Nybø
Presentasjon av styret

Roger Holthe Olsen
Daglig leder i Dyrekassen. Han er tidligere partner i NOR PR hvor han jobbet med kommunikasjonsstrategier, analyse, PR og strategisk rådgivning. Hans utdanningsbakgrunn består av en grad innenfor medievitenskap ved Universitetet i Bergen samt utvalgte fag innenfor retorikk og psykologi. I tillegg har han faget Strategisk ledelse fra Executive Master of Management ved BI og prosjektledelse fra Høgskolen i Bergen. Han har tidligere erfaring fra lokalradio, informasjonsavdelingen i TV 2, som førstekonsulent i NAV og som journalist i Megafon.