Ny styreleder i SRF er Beathe Knudstad-Lopez

Tirsdag 17. mars ble SRFs Årsmøte avholdt. Takket være muligheten for elektronisk stemmeavgivning kunne det gjennomføres som planlagt via video.

Vi benytter anledningen til å takke avtroppende styreleder Ina Stølen for solid og engasjert deltakelse i styret gjennom flere år og i året som styreleder.

Det er en glede å gratulere Beathe Knudstad-Lopez som ny styreleder for 2020. I tillegg vil vi ønske Christopher Nordgreen Dahl velkommen som nytt styremedlem. Christopher jobber som salgssjef hos Schibsted og ble valgt som varamedlem for et år.

Det øvrige styret for 2020 består av nestleder Silje Ulla-Zahl, Frydenbø (valgt for et år), Thomas Birkeland, Reklamekollektivet (valgt for 2 år), Kim Kristoffersen, Bergen Live (valgt for 2 år), Marita Askeland, personlig medlem (ikke på valg), Petter Johnsen, Labs (ikke på valg), Raymond Pettersen, Knowit(valgt som vara - 1 år), Stina Kildedal-Johannessen, Hansa Borg Bryggerier (valgt som vara - 1 år).

Vi ser frem til godt samarbeid i 2020!

Våre Partnere