Danner nytt styre: - Vil samle kreftene i bransjen

KAMPANJE 23.05.2018 (Av: Sara Viken Løvhaug)

- Behovet for erfaringsutveksling er helt sentralt, sier nyvalgt styreleder Tanja Schøien.

Gjennom fem lokalforeninger samler Markedsforbundet rundt 5.000 bransjefolk og bedrifter innen salg, reklame og markedsføring. Med nytt styre på plass er ambisjonen å ytterligere samle kraften i hele medlemsmassen.

Det er nestleder i Markedsforbundet, Tanja Schøien, som skal lede det nye styret.

- Gjennom lokalforeningene samler vi kompetansen fra rundt 5000 markedsførere. Markedsforbundet sentralt har gode forutsetninger for å dele kunnskap på tvers av lokalforeninger og ikke minst utgjøre en samlet kraft på vegne av markedsføringsfaget, sier nyvalgt styreleder Tanja Schøien.

Markedsforbundet ledes av Anna Hvinden og er en frittstående, ideell organisasjon som arbeider for å øke bruken av, og forståelsen for, markedsføring i Norge. Paraplyorganisasjonen samler lokalforeninger i Oslo, Bergen, Stavanger, Aust-Agder og Trondheim. Med sine 5.000 medlemmer er de landets største nettverk innen markedskommunikasjon.

Mer kjent er Markedsforbundet kanskje for sin årlige kåring av Årets markedsfører, som de gjør i samarbeid med Kampanje. I år var det gjenbruksbutikken Tise som stakk av med seieren.

- Behovet for erfaringsutveksling og faglige oppdateringer er en helt sentral del av markedsføringsfaget, og er nettopp noe lokalforeningene tilbyr medlemmene sine. Det nye styrets primæroppgave er å legge best mulig til rette for de ulike lokalforeningenes arbeid, samtidig som vi vil utforske hvordan vi i enda større grad kan samle krefter på relevante nasjonale arenaer, sier Schøien.

Det nyvalgte styret består av følgende personer:

Tanja Schøien, styreleder Markedsforbundet, Hans Martin Opsal, Salgs- og Reklameforeningen i Bergen, Annette Skott, Handelshøyskolen BI, David Kollsete, Trondheim Markedsforening, Marianne Otterdahl Møller, Markedsføringsforeningen i Oslo, Ståle Almenning, Markedsforum i Aust-Agder, Morten Reigstad, Markedsføringsforeningen i Stavanger og Øyvind Rognlien Skovli, seniorrådgiver i First House.