SRF har signert Grønnvaskingsplakaten og oppfordrer våre medlemmer til å gjøre det samme!

SRF er en medlemsorganisasjon arrangerer effektive og nyttige kurs, fagfrokoster, konferanser og sosiale arrangementer for våre medlemmer. Vi har relevante tema innenfor salg, markedsføring, kommunikasjon og ledelse – alle kjennetegnet av høy kvalitet og relevans for deltakerne.

Vi ønsker å være en nettverksbygger som skaper felles verdier for samfunnet og våre medlemmer. Som forening jobber vi for gode og sunne verdier, og ærlig og aktuell kommunikasjon som kan bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere.

SRF har signert Grønnvaskingsplakaten og skal tilstrebe å etterleve denne:

1. Vær ærlig og etterrettelig.
Vi skal være varsomme med å bruke ord som grønn, bærekraftig, resirkulerbar, eco-, og rettferdig, uten å samtidig forklare og dokumentere hva vi har gjort eller skal gjøre. Vil vil også unngå bruk av glansbilder av ren natur, grønne blader, vindmøller i solnedgang eller lykkelige arbeidere for å fremstå mer bærekraftig. Resultater fra tester og undersøkelser skal ikke tilpasses til egen fordel.

2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen.
Vi skal sørge for å ha en helhetlig tilnærming til bærekraft i foreningen, ikke kun som en markeds- og kommunikasjonsstrategi.

3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.
Det er fint å heise prideflagg, markere kvinnedagen, gå med bærekraftmål-pin på jakkeslaget eller dele #blacklivesmatter på Instagram, men det blir veldig hult om bærekraftsarbeidet stopper der. Vi skal stå inne for det vi snakker om!

4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker.
Vi skal sette oss mål og planer for hvordan vi kan bidra til å redusere våre utslipp (og heie på de som gjør så godt de kan – ærlighet varer lengst).

5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket.
Det hjelper lite om en av våre konferanser og arrangementer er “bærekraftig” dersom de 40 andre er skadelig for klima, miljø og mennesker. Da bør det i så fall foreligge konkrete planer om å endre dette størrelsesforholdet drastisk, og markedsaktivitetene må være en del av denne strategien.

6. Ikke erstatt andre aktiviteter kun ved å kjøpe klimakvoter eller ved å la andre plukke plast.
Virksomheter som tar bærekraft på alvor, jobber hardt med å redusere egne utslipp og avtrykk først. Hvis vi kjøper CO2-kvoter e.l. skal dette støtte oppunder miljøvennlige eller sosiale tiltak.

7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler.
Bruk av etablerte merkeordninger gjør det lettere for både folk og virksomheter å ta riktige valg. Merker som kan gi et feilaktig inntrykk av en tredjepartssertifisering bør ikke brukes hos eller av oss.

8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv.
Nesten all produksjon av varer og tjenester har en eller annen påvirkning på klima, miljø, natur og mennesker. Hvis vi ikke kan vise til konkrete tall og resultater som beviser at vi er “bedre”, bør vi la være.

9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på.
De viktigste målene er de som er tettest på kjernedriften. Vi skal vise reell utvikling av satte mål for foreningen og jobbe med kontinuerlig forbedring.

9. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft
Det er både bra og viktig å støtte en god sak, men donasjoner og sponsorater blir ofte enkle løsninger for frarøver muligheten til å etablere gode holdninger og kultur for bærekraft på arbeidsplassen. Det er langt vanskeligere selv å bidra til å nå bærekraftsmålene gjennom egen kjernedrift og verdikjede.

*Basert på veilederen utarbeidet av Skift - Næringslivets klimaledere i samarbeid med Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender for å unngå grønnvasking/misledende markedsføring.


Ønsker din bedrift også å bli med på dette initiativet? Signer her.

Våre Partnere