BYRÅBAYER VOL. 3: Fremtidens kunder på Vestlandet
tor. 31. januar, kl 17:30 - 22:00

SRF og Carat ønsker dere velkommen til årets første BYRÅBAYER i 2019!

Vi ønsker å samle byråbransjen, mediebransjen og markedshoder for å styrke samhold, kunnskap og forståelsen av kompetansen som finnes i Bergen. Ved å arrangere BYRÅBAYER ønsker vi å ta opp tema som kan skape diskusjon, bevisstgjøring og utvikling.

Denne gangen vil vi ha en paneldebatt om «Fremtidens kunder på Vestlandet».

Bergen er mer enn kaffe & sim-kort! Kan byråbransjen bli flinkere på å synliggjøre verdi for flere bransjer enn de har gjort til nå?

Vi har samlet representanter fra NCE Seafood, GCE Subsea, Maritime Bergen og Bergen Reiselivsslag for å lære mer om hva byråene må bli bedre på, og ikke minst hva de selv vet om byråbransjen.

Målet med arrangementet er øke kjennskapen mellom byråbransjen og de tilstedeværende bransjene i panelet.

Mingling fra 16.30 og paneldebattten vil være fra ca. 17.15 til 18.45.

Deltagere i panelet:

Owe Hagesæther - GCE Subsea

Petter Haraldsen Haugland - Maritime Bergen

Anders Nyland - Bergen Reiselivslag

Tanja Knabenschuh Hoel - NCE Seafood

Debattleder: Ina Stølen, Daglig leder Brandity og nestleder i styret til SRF.

Det blir øl-vogn og snacks i MCB!


tor. 31. januar

BYRÅBAYER VOL. 3: Fremtidens kunder på Vestlandet

17:30 - 22:00
Gratis for medlemmer. 500,- for ikke-medlemmer.
Arrangementet er ferdig.

Anders Nyland, Reiselivsdirektør i Bergen

Anders er CEO i Bergen Reiselivslag og visitBergen.com – Turistinformasjonen. CEO er virksomhetenes daglige leder og byens Reiselivsdirektør. Anders er ansvarlig for strategi, forretningsutvikling og myndighetskontakt, og han er reiselivsnæringens ansikt utad. Anders har utdannelse i journalistikk og statsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo.

Tanja Hoel

Direktør The Seafood Innovation Cluster

Tanja Hoel er Direktør i Sjømatklyngen The Seafood Innovation Cluster. Hoel har mer enn 20 års bransjeerfaring fra Sjømatnæringen. Hoel har jobbet med bærekraftig innovasjonsprosjekter og kompetansesatsninger i en av Norges største vekstnæringer.

Petter Haraldsen Haugland

Prosjektleder og næringspolitisk rådgiver i Maritime Bergen

Petter Haraldsen Haugland har bakgrunn fra juridisk fakultet i Bergen, en rekke verv og jobber innen politisk arbeid og er for tiden næringspolitisk rådgiver og prosjektleder i Maritime Bergen.

Owe Hagesæther

CEO GCE Subsea

Owe Hagesæther har mer enn 28 års erfaring fra teknologiledelse, endring og prosjektledelse, toppledelse og styrestillinger, internasjonalt nettverk, forretningsutvikling, markedsføring og salgsstyring. Han har erfaring fra bransjer som olje og gass, bank og finans, IT og telekom, energi og maritim teknologi. Hagesæther er en gründer og tidligere grunnlegger av Nordic Integrator Group.

Våre Partnere