SRF Miljøpolicy

SRF har som langsiktig strategi å ta ansvar for miljøet gjennom egne handlinger, og samtidig påvirke våre medlemmer og leverandører til å bli mer klimavennlige.

Vi forplikter oss til:

 • Sørge for at styring av bærekraft forankres i organisasjonen og i våre prosesser
 • Evaluere framdrift og rapportere offentlig på våre mål for miljø og klima
 • Redusere matsvinnet på våre arrangementer
 • Prioritere grønne innkjøp
 • Ikke drive med grønnvasking
 • Sikre godt inneklima og legge til rette for et trygt og godt arbeidsmiljø
 • Påvirke våre arrangementsleverandører til at vi sammen kan ta bærekraftige valg på våre konferanser/arrangementer
 • Øke andelen grønne konferanser
 • Påvirke våre medlemmer ved å spre kunnskap om bærekraftige valgmuligheter
 • Oppfordre alle deltakere til å velge miljøvennlig transport til våre arrangementer/konferanser

Vi skal også:

 • Etterleve alle relevante lovkrav knyttet til klima og miljø, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen
 • Sikre kontinuerlig arbeid med SRFs miljømål
 • Sørge for tydelig kommunikasjon internt og eksternt om vårt klima- og miljøarbeid

SRF klimarapport kan du se her

Våre Partnere