1. Vårt ansvar

Når du inngår avtaler med oss, besøker våre nettsider, kontakter oss, eller mottar markedsføring fra oss, behandler vi personopplysninger om deg. Denne behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven.

Nedenfor finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysningene og hvilke rettigheter du har knyttet til dette. Du finner mer informasjon om personvern på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

Lurer du på noe om behandling av personopplysninger i SRF?

Ta kontakt via post@srf.no

2. Behandling av personopplysninger

2.1. Hvor stammer dine personopplysninger fra? Når bedriften din inngår en medlemsavtale med oss, må vi ha personopplysninger om deg for at vi skal kunne utføre nødvendige oppgaver knyttet til deres kundeforhold og for at vi skal kunne tilby deg den servicen du forventer.

Disse opplysningene får vi direkte fra deg eller via tredjepart som du har gitt samtykke til.

Personopplysningene er:

E-post

Navn

Bedrift

Telefonnummer

Mens din bedrift er medlem hos oss og bruker våre tjenester, samler vi inn og oppbevarer opplysninger om hvilke arrangement du er påmeldt og deltar på.

Når du bruker våre internettsider samler vi inn data om dine bevegelsesmønstre ved hjelp av informasjonskapsler. 2.2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger om deg?

Levere tjenester Vi behandler personopplysninger for å levere tjenester til deg knyttet til medlemskapet bedriften har med SRF. Dette innebærer å behandle personopplysninger for å utføre oppgaver som for eksempel invitasjon til arrangement, påmelding til arrangement, deltakerlister, kontakt under arrangement, og evaluering i etterkant av arrangement, samt regnskap. Denne behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtalen bedriften har inngått med oss.

Bruk av informasjonskapsler («cookies») Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene våre for å optimalisere brukeropplevelsen.

3. Hvordan vi deler dine opplysninger

3.1. Bruk av eksterne databehandlere

Event-påmeldingssystem: APSIS

Regnskap: Azets

Kundeundersøkelser: APSIS

3.2. Utlevering av personopplysninger til andre Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter, utover opplyst.

4. Oppbevaring av personopplysninger

4.1. Lagringstid Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for de formål personopplysningene ble samlet inn for, med mindre lovbestemmelser pålegger oss en lengre lagringsperiode.

Personopplysninger brukt til invitasjoner og nyhetsbrev sendt til deg, slettes når kundeforholdet ditt til oss opphører eller når du trekker samtykket til slik markedsføring.

5. Dine rettigheter

5.1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg Du har etter Personopplysningsloven en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte oss på post@srf.no.

Rett til innsyn Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg.

Rett til korrigering Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet.

Rett til sletting I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Rett til innsigelse Du har rett til å rette innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine, hvor behandlingen ikke er strengt nødvendig for å overholde medlemsavtalen med deg og din bedrift.

Du har dessuten rett til å reservere deg mot direkte markedsføring fra oss.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

5.2. Klage Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter knyttet til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo, postkasse@datatilsynet.no.

Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til oss, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den. Har du spørsmål om dette kan du kontakte oss på post@srf.no.

5.3. Endringer Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre en endring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi ved større endringer i personvernerklæringen gjøre deg oppmerksom på disse. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig i på vår nettside.

Våre Partnere