SRF FagFrokost: Emosjoner og emosjonelt arbeid - de viktige og vanskelige følelsene for å gjøre en god jobb
tir. 28. januar, kl 09:00 - 11:00

PROGRAM:

08:00-08:30 Frokost & mingling.

08:30-09:00 Kort og nyttig informasjon om BI’s internship ordning. Det er svært populært for bedrifter å ha studenter i internship. Du får høre mer om verdien av å ha en BI student i din organisasjon.

09:00-10:00 Forelesning med Olav Kjellevold Olsen

På Fagfrokosten skal Olav Kjellevold Olsen snakke om emosjoner og emosjonelt arbeid. Han vil ta for seg de viktige og vanskelige følelsene for å gjøre en god jobb. Tradisjonelt sett har følelser blitt sett på som noe som hører privatlivet til. På jobb bør fornuften råde for å ikkje å skape rot og misforståelser. De siste årene har dette synet blitt utfordret. Kan følelser være en ressurs – også i konkurranseutsatt virksomhet? Foredraget handler om å finne godfølelsen i bedriften, og hvorfor nettopp dette kan være avgjørende for å vinne i et krevende marked.

tir. 28. januar

SRF FagFrokost: Emosjoner og emosjonelt arbeid - de viktige og vanskelige følelsene for å gjøre en god jobb

09:00 - 11:00
Gratis for medlemmer. 850,- for ikke-medlemmer
Arrangementet er ferdig.

Olav Kjellevold Olsen

Førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI

Kjellevold Olsen har militær utdannings- og yrkesbakgrunn, med 27 år i Sjøforsvaret. Der han blant annet var hovedlærer i ledelse ved Sjøkrigsskolen. De siste årene har han forsket og vært foreleser ved psykologisk fakultet ved UIB. Hans sivile utdanning er hovedfag i teologi samt en doktorgrad i psykologi frå Universitetet i Bergen.

Olav har forsket mye på ledelse og samspill under press og har publisert innen en rekke ulike tema. Han er blant landets mest publiserende forskarar internasjonalt innanfor fagfeltet operativ ledelse. Både i militær og sivil sammenheng har han lang erfaring som foredragsholder og lederutvikler. Olav er en dyktig og inspirerende formidler med masse energi!

Våre Partnere