SRF Webinar: Hvordan snakker vi egentlig om Bærekraft?
tir. 26. mai, kl 11:00 - 12:00

Hva kan vi lære av kommunikasjonen til de merkene som tar bærekraft på alvor?

Bærekraft og samfunnsansvar er kompliserte områder der det er vanskelig å navigere og lett å trå feil. Vil alt bare bli tomme løfter og falske påstander når "alle" skal kaste seg på trenden?

Hvilke krav burde vi sette til oss selv, og hva kan vi lære av kommunikasjonen til de store merkene som faktisk tar dette på alvor og har suksess?

Og ikke minst, hva kan vi lære av språket, tonaliteten og markedsføringen til de små utfordrerne som starter med bærekraft i kjernen?

I dette foredraget bygger Petter Gulli videre på foredraget han holdt på MRKT REMIX og lover også å presentere helt fersk forbrukerinnsikt.

Webinaret overføres via Zoom.

Med støtte fra:

tir. 26. mai

SRF Webinar: Hvordan snakker vi egentlig om Bærekraft?

11:00 - 12:00
Webinaret er gratis.
Arrangementet er ferdig.

Petter Gulli

Founder and Strategic Advisor at 12YEARS

En imperfekt klimaaktivist og uforbederlig klimaoptimist

Da FN’s klimapanel i oktober 2018 ga oss 12 år på å nå 1,5 gradersmålet, bestemte Petter Gulli seg for at nok er nok. Rett etter nyttår, sa han opp jobben i reklamebransjen, eller turboen på forbrukermaskineriet som han liker å kalle det. 30 års erfaring som tekstforfatter, kreativ leder, strategisk rådgiver og foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt, skal nå brukes til å få fart på det grønne skiftet. Derfor startet han 12YEARS.

Våre Partnere