Masterclass for mellomledere!
ons. 17. januar, kl 08:30 - 16:00

Om Masterclass:

Hensikten med ledertreningsprogrammet er å øke frekvensen av konstruktiv lederatferd med fokus på tydelighet, trygghet og effektivitet. Ledertreningen er rettet mot praktisk ledelse, med overskrifter som ansvars- og forventningsavklaringer, å gi og ta imot tilbakemeldinger, samt dialogen og samarbeidet mellom leder og ansatte, sett i lys av den konteksten de alle arbeider i. Dermed er dette en leder-medarbeider-utviklingsprosess som innebærer involvering og ansvarliggjøring av begge parter.

Ledertreningsprogrammet er kostnadseffektivt fordi det
a) legges opp til hyppige, korte fagsamlinger sammen med andre mellomledere b) legges opp til møter/samlinger med egen leder og medarbeidere imellom samlingene, hvor man belyser tema og trener på metodikk fra samlingene.

Innhold:

· 4 Samlinger – 2 hele dager, 2 halve dager (inkl lunsj på hver samling og middag på to av samlingene)
· Lead Forward lederprofil – tilbakemelding på din lederatferd fra dine medarbeidere

· Praktisk rettet teori, plenum/gruppesesjoner, metodikk og verktøy, refleksjon og erfaringsdeling med øvrige deltakere
· Forankring av din ledelsesutøvelse med din leder og dine medarbeidere (fokus, prioritering, god lederatferd, samspill og resultater)

Klikk her for å lese hele programmet og innholdet for hver samling.

ons. 17. januar

Masterclass for mellomledere!

08:30 - 16:00
Bergen, Norge
Pris for 4 samlinger inkludert lunsjer, 2 middager og fagmateriell er 19 900,- eks. mva
Arrangementet er ferdig.

Jøri Gytre Horverak

PhD/Psykolog og grunnlegger og medeier i Sense Psykologi & Konsulenttjenester

Jøri Gytre Horverak er grunnlegger og medeier i Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS. Hun er psykolog med doktorgrad innen organisasjonspsykologi. I Sense er Jøri fagansvarlig psykolog, og jobber til daglig med leder- og organisasjonsutvikling, lederveiledning, konflikthåndtering, varslingssaker og kriser, samt som klinisk psykolog.

Våre Partnere