Masterclass i kundedata
tir. 01. oktober, kl 09:00 - 16:00


SRF Masterclass i kundedata


SRF ønsker å utvikle et eget fagnettverk innen markedsføringsteknologi for våre medlemmer. Masterclassen passer for alle som jobber med markedsføring og ønsker å bruke kundedata som en del av grunnlaget for sin markedsføring.

Nettverket skal gi deg et personlig og faglig utbytte. Det skal være et spennende fora, hvor du kan få påfyll og ikke minst utveksle dine utfordringer, seire og ideer med dyktige personer i tilsvarende stillinger som deg selv. Formålet med nettverket er å bidra til faglig fremgang, dyrebar erfaringsutveksling og et verdifullt kontaktnett med dyktige personer med felles grunnlag for fag, utfordringer og drivkraft.

SRFs intensjon er at nettverket skal leve videre etter disse fire samlingene. Dette skal være en mulighet for deg å bygge nye relasjoner som du kan ha nytte av videre i arbeidslivet –og kanskje resten av ditt liv.

SAMLING #1 – TEMA: MARKEDSTEKNOLOGI - 1. oktober

Agenda:

FRA ET LEDELSESPERSPEKTIV

• Organisatorisk modenhet – hva er det og hvordan avdekke det
• Kompetanseavdekking i egen organisasjon – hvem, hva, hvor
• Kunnskapsbasert kundesentrisitet – hvorfor bør kunden alltid være i fokus og hvordan kan vi forstå kundens behov like kjapt som de selv endrer mening og adferdsmønster
• Verdiforståelse av å jobbe datadrevet med kundereiser

I løpet av dagen vil du kunne forstå det store bildet og kunne avdekke hvordan din egen bedrifts modenhet og potensiale i å tenke kundesentrisk og datadrevet.


SAMLING #2 – HVOR FINNER JEG KUNDEDATAEN OG HVORFOR ER MARKEDSFØRINGSTEKNOLOGI ET TVERRFAGLIG PROSJEKT - 22. oktober

Agenda:

• Hva er kundedata og hvor finner jeg den?
• Hvor ligger eierskapet til kundedataen og hvem må jeg samarbeide med for å finne den?
• Hvem vil dra nytte av å samle kundedata, hvem bør bry seg om prosjektet?
• Hvordan kan jeg få samlet kundedata?

Denne dagen vil gi deg en forståelse for hva kundedata er og hvilken verdi den har. Hvordan skal du gå frem for å finne den og hvordan skal man jobbe frem en samling av denne.


SAMLING #3 – DET ER EN TEKNOLOGIJUNGEL DER UTE – HVORDAN VELGE RETT MARKEDSFØRINGSTEKNOLOGI - 5. november

Agenda:

• En introduksjon til et knippe teknologier som kan være/er nøkkelkomponenter i å kunne jobbe datadrevet og kundesentrisk
• Hvordan bør man gå frem for å evaluere hvilken teknologistabel som vil være rett for din bedrift

• Hvilke utfordringer vil man kunne stå ovenfor ved implementering
• Hvordan unngå flaskehalser i vurdering, avgjørelse og implementering av markedsføringsteknologi

Denne dagen vil gi den en introduksjon til den store jungelen av teknologiplattformer, hvilke typer plattformer du bør bry deg om og hvordan du kan evaluere deg frem til ditt behov.


SAMLING #4 – HVORDAN SKAPE DE BESTE KUNDEOPPLEVELSENE – HVORDAN BRUKE KUNDEDATA GJENNOM MARKEDSFØRINGSTEKNOLOGI OG ANNONSERINGSTEKNOLOGI - 21. november

Agenda:

• Hvordan utnytte verktøyene til å skape verdi
• Kundedata skal flyte, men flyter de rett og på rette premisser?
• Hvilken verdi vil vi kunne sitte igjen med ved å tenke datadreven kundesentrisitet og hvordan måle det?

I løpet av dagen vil du få et innblikk i potensialet og verdien i å utnytte kundedata og teknologi for å skape økonomisk verdiøkning i din bedrift.

INFORMASJON

Påmeldingen er bindende.

Samlingene blir en kombinasjon av gjennomgang av verktøy og gode diskusjoner i grupper og plenum. Pris for 4 samlinger inkludert 4 lunsjer, 2 middager og fagmateriell er kr 25 000,- eks. mva.

Har du spørsmål? Nøl ikke med å ta kontakt med Mariell Sæternes, daglig leder i SRF - mariell@srf.no / tlf: 97727213


tir. 01. oktober

Masterclass i kundedata

09:00 - 16:00
Pris for 4 samlinger inkludert 4 lunsjer, 2 middager og fagmateriell er kr 25 000,- eks. mva. Bindende påmelding.

Petter Johnsen

Ecommerce Manager i Fjord Line

Petter Johnsen jobber som Web Manager i Fjord Line og har med sin 16 års erfaring spisskompetanse innen markedskommunikasjon, annonse- og markedsføringsteknologi, og automatisert markedsføring.

Petter har 16 års erfaring innen markedsføring, både på kundesiden og som konsulent i iProspect, Kalibrert, Labs og Sopra Steria. Petter har holdt kurs og foredrag, samt rådgitt og implementert teknologi som skaper forretningsverdi av kundedata.

Med sin brede kompetanse er han et bindeledd og en brobygger, som bistår bedrifter med å omsette markedsføring, teknologi og strategi til verdiskapende tiltak, gjennom effektivisering og automatisering av kjøp, gjenkjøp og kundelojalitet.


Våre Partnere