Nettverk for markedsføringsledere
ons. 28. august, kl 12:00 - 15:30

Første samling gjennomført - mer informasjon om samling 2 kommer.

Tidligere i år undersøkte vi om det er interesse for et eget nettverk for markedsføringsledere i medlemsbasen vår. Responsen var veldig godt, og derfor arrangerte vi en workshop med en bred gruppe markedsføringsledere for å definere deltakernes behov, og nettverkets formål og innhold. Vi mottok mange verdifulle innspill, og har nå utformet strukturen for det første møtet i en serie av arrangementer.

Nettverket vil bestå av en rekke workshops der SRF arrangerer noen samlinger, og deltakerne, delt inn i grupper, får tildelt oppgaver de sammen må løse mellom hver samling.

Arrangementet vil legge vekt på erfaringsutveksling i små, faste grupper basert på deltakernes ansvarsområder. Workshopens temaer vil speile bransjens trender og utfordringer, basert på tilbakemeldinger fra vår fokusgruppe. Målet er at deltakerne skal dele innsikt, samarbeide og løse felles utfordringer.

Vi legger vekt på å sette sammen grupper hvor deltakerne har lignende arbeidshverdager, slik at diskusjonene og erfaringsutvekslingen kan være så relevante og nyttige som mulig.

Arrangementet er gratis og eksklusivt for SRF-medlemmer som leder markedsføringsarbeidet i sine egne selskaper, og ikke for de som utfører markedsføring for kunder.

ons. 28. august

Nettverk for markedsføringsledere

12:00 - 15:30
Gratis for medlemmer i SRF, kun for markedsføringsledere. Man må være medlem i SRF for å kunne delta.
Våre Partnere