SRF Digitalt Årsmøte
tor. 25. mars, kl 19:00 - 20:30

SRF er en medlemsforening og som medlem har du stemmerett på årsmøtet. SRFs kontaktperson i bedriften har en stemme og personlige medlemmer har en stemme. I praksis betyr det at ved å delta på årsmøtet så kan du være med å påvirke beslutninger om SRF.

Dagsorden:

• Styrets årsberetning

• Årsregnskap

• Revisor og desisorers beretning

• Medlemskontingenter

• Forslag vedtektsendring

• Valg

Vi håper du kan stemme elektronisk. Kun en stemme pr. bedrift eller ved personlig medlemskap.

Til elektronisk stemmegiving

  Åpent kun for medlemmer.

  Les Årsberetningen her

  Forslag vedtektsendring


  tor. 25. mars

  SRF Digitalt Årsmøte

  19:00 - 20:30
  Gratis arrangement kun for medlemmer.
  Arrangementet er ferdig.
  Våre Partnere