SRF Årsmøte
tir. 19. mars, kl 18:00 - 21:00

Velkommen til årsmøte i SRF 19.mars!

SRF er en medlemsforening og som medlem har du stemmerett på årsmøtet. SRFs kontaktperson i bedriften har en stemme og personlige medlemmer har en stemme. I praksis betyr det at ved å delta på årsmøtet så kan du være med å påvirke beslutninger om SRF. Dersom ingen fra din bedrift ikke har anledning til å stille fysisk på selve årsmøtet, setter vi pris på om kontaktpersonen i bedriften avlegger sine stemmer elektronisk.

Dagsorden:

• Styrets årsberetning

• Årsregnskap

• Revisor og desisores beretning

• Medlemskontingenter

• Valg

Les Årsberetningen her

Til elektronisk stemmegivning

tir. 19. mars

SRF Årsmøte

18:00 - 21:00
Snekkerbrakken, Bergenhus, Bergen, Norge
Gratis for medlemmer.
Arrangementet er ferdig.
Våre Partnere