SRF FagFrokost: God kundedialog - et samspill mellom markedsføring og salg
tir. 16. oktober, kl 10:00 - 12:00

God kundedialog - et samspill mellom markedsføring og salg

God markedsføring handler om å engasjere sine kunder og generere en eller annen form for salg. Dagens teknologi gir oss spennende muligheter for personlig kundekommunikasjon samt effektivisering av salgsprosessen. Dette seminaret tar for seg begge aspekter.


Del 1: "Marketing Automation" - helt konkret!

I mange år har Marketing automation vært et buzzword.

På dette frokostseminaret vil vi bevege oss bort fra buzz og bli helt konkrete på hva Marketing Automation ER, HVORFOR du bør automatisere og HVORDAN det kan gjøres.

Du vil få presentert 10 konkrete eksempler på hvordan du kan automatisere og 3 eksempler på hvordan våre kunder har oppnådd suksess gjennom automatisering.


Del 2: Lukk gapet mellom salg og markedsføring!

En klassisk utfordring i mange bedrifter er gapet mellom salg og markedsavdelingen. Salg får ofte ikke utnyttet det fulle potensialet ved aktiviteter initiert av markedsavdelingen mens markedsførere på sin side ikke har god nok innsikt i hvilke aktiviteter som genererer gevinst for salg.

Vi vil gi dere innblikk i hvordan Apsis organiserer sin egen markedsføring som en integrert del av vår CRM- og salgstrategi.

Vi vil fortelle hvordan APSIS har beveget seg fra e-post til datadrevet markedsføring og hvordan dette har tilført kunnskap om hvilke aktiviteter som gir salgsresultater.


Program:

08:00 - 08:30 - Registrering og frokost

08:30 - 09:10 - Marketing automation - helt konkret! v/ Tor Eivind Aurdal

09:10 - 09:50 - Lukk gapet mellom salg og markedsføring! v/ Niklas Jakobsson

09:50 - 10:00 - Spørsmål

tir. 16. oktober

SRF FagFrokost: God kundedialog - et samspill mellom markedsføring og salg

10:00 - 12:00
Gratis for medlemmer og deg som er invitert av APSIS. 850,- for ikke-medlemmer.
Arrangementet er ferdig.

Niklas Jakobsson

Marketing Operations / Customer Experience

Niklas har jobbet i Apsis siden 2017 og har lang erfaring innen digital marketing. Hans lidenskap er å skape en konsistent og behagelig kundereise gjennom å ha fokus på en samkjørt organisasjon og salgsdrevet kommunikasjon.

Tor Eivind Aurdal

Partner Manager - APSIS

Tor Eivind Aurdal er en veteran innen e-postmarkedsføring. I 10 år har han jobbet med faget og han har vært tett på utviklingen av e-post fra effektiv massekommunikasjon til automatisert personlig kommunikasjon. Til daglig jobber han som partner manager i APSIS hvor han hjelper bedrifter, byråer og tekniske leverandører å forstå nytten av og utnytte mulighetene i e-post og de andre digitale kanalene.

Våre Partnere