SRF FagFrokost: Åpenhetsloven i praksis
tor. 27. oktober, kl 08:30 - 10:00

Åpenhetsloven i praksis

Du har garantert hørt mye om åpenhetsloven, men hva dreier den seg egentlig om og hvordan bør din bedrift innrette seg?

Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli 2022 og nærmere 9000 norske bedrifter blir direkte berørt. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven i dag er kun rettet direkte mot større virksomheter, men alle mindre virksomheter må forvente at de indirekte påvirkes av loven gjennom at de stilles krav i kontrakter og anbud som følge av at de er et ledd i en større virksomhets verdikjede.

Eivind Pytte Ødegård og Else Tonstad i KPMG gir en praktisk oppdatering på hva åpenhetsloven betyr for din virksomhet, uansett hvor du er i verdikjeden, og hva man bør gjøre for å tilpasse seg lovendringene. Med seg har de Jostein Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen, som forteller om forventninger fra sivilsamfunnet om de neste stegene i virksomheteters arbeid med menneskerettigheter.

tor. 27. oktober

SRF FagFrokost: Åpenhetsloven i praksis

08:30 - 10:00
Radisson Blu Royal Hotel, Bergen, Dreggsallmenningen, Bergen, Norge
Gratis for SRF medlemmer og inviterte av KPMG. Øvrige kr 850.-
Arrangementet er ferdig.

Else Tonstad

Senior manager i KPMG

Else Tonstad er senior manager i KPMG og bistår virksomheter i arbeidet med åpenhetsloven.

Eivind Pytte Ødegård

Director i KPMG

Eivind Pytte Ødegård er director i KPMG og har lang erfaring med forretningsetikk og samfunnsansvar, arbeidslivskriminalitet og risiko i leverandørkjeder.

Jostein Kobbeltvedt

Daglig leder i Raftostiftelsen

Jostein Kobbeltvedt er daglig leder i Raftostiftelsen og har lang og bred erfaring med menneskerettighetsarbeid.

Våre Partnere