SRF FagFrokost: Om tillit, mot og sårbarhet i lederrollen
tir. 15. februar, kl 08:30 - 10:00

I samarbeid med Bemanningsbyraaet og Qualified Professionals inviterer vi til årets første FagFrokost!

Tema for FagFrokosten:

What stands in the way becomes the way!

Om tillit, mot og sårbarhet i lederrollen

Å skrive om, lese om og å snakke om effektivt lederskap er betydelig lettere enn å faktisk lede. Feile valg og beslutninger, skuffelser, relasjonelle og organisatoriske frustrasjoner, er alle vanlige ledererfaringer. Å lede igjennom ubehag krever mot, tillit, og ikke minst evne til å vise sårbarhet. Hva betyr disse egenskapene, og hvordan kan vi bruke dem som verktøy i lederskapet?

tir. 15. februar

SRF FagFrokost: Om tillit, mot og sårbarhet i lederrollen

08:30 - 10:00
Lars Hilles gate 30, Bergen, Norge
Gratis for SRF-medlemmer. 850,- for ikke-medlemmer.
Arrangementet er ferdig.

Jøri Gytre Horverak

Psykolog/terapeut

Jøri Gytre Horverak er utdannet psykolog, og har en doktorgrad innen feltet organisasjonspsykologi. I Sense PKT arbeider Jøri i hovedsak med ledelse og organisasjonsutvikling, varsling og konflikthåndtering, og krise og krisehåndtering. I tillegg arbeider hun som klinisk psykolog/terapeut.

Våre Partnere