SRF Webinar: Takk for at du sier fra!
tir. 13. april, kl 09:00 - 10:15

Hvordan bygge en god tilbakemeldingskultur på arbeidsplassen?

En åpen, ærlig og vennlig tilbakemeldingskultur er helt avgjørende for bedriftens utvikling og de ansattes trivsel. Likevel kan det oppleves krevende og både gi og motta feedback på jobb. Det er synd, for kommunikasjonen mellom medarbeiderne er jo selve hovedpulsåren i bedriften. I dette foredraget viser jeg helt konkret hvordan alle virksomheter kan stimulere og styrke den interne tilbakemeldingskulturen.


Agenda:

  • Grunnleggende forståelse for hvorfor en god tilbakemeldingskultur er avgjørende for resultater og videre vekst.
  • Metode for hvordan du gir en vanskelig tilbakemelding på en god måte.
  • Metode for hvordan du mottar en negativ tilbakemelding på en god måte.
  • Kunnskap om hvorfor tilbakemeldinger ikke er personlig -og ikke bør styres av følelser.
  • Enkel teknikk for hvordan dere gir tilbakemeldinger som alltid forankres i målsetting, regler og kriterier.
  • Innsikt i hvordan dere kvitter dere med «elefanten i rommet» og bygger en aktiv og felles tilbakemeldingskultur som styrker samarbeidet , kreativitet og innovasjon.


Arrangementet er støttet av:

tir. 13. april

SRF Webinar: Takk for at du sier fra!

09:00 - 10:15
Gratis.
Arrangementet er ferdig.

Rita Enstad-Karlsen

Rita Enstad-Karlsen holder foredrag om positiv kommunikasjon og tilbakemeldinger på arbeidsplassen. Hun lærer bedriftens medarbeidere å gi hverandre tydelige og ekte tilbakemeldinger, ansikt til ansikt. Rita har jobbet med formidling i over 26 år. Som TV regissør, journalist, kursleder og coach. Hun brenner for en sterk feedback-kultur på arbeidsplassen, fordi det er det som skal til for at vi jobber godt sammen, utvikler oss og presterer bedre. Rita ble kåret til «Årets rakett 2020», etter å ha hatt en fin utvikling både i antall oppdrag og i tilbakemeldingene fra kundene. Hun lever som hun lærer bort, og er derfor en rollemodell for andre som ønsker å bli flinkere til å gi tilbakemeldinger.

Våre Partnere