SRF Kunnskapsdeling: Vi har alle et bærekraftsansvar – og alle kan bidra!

Vi i SRF ønsker å videreformidle kunnskap, råd og refleksjoner mellom mennesker i nettverket. Tanken er å gi deg inspirasjon og gjerne noen gode råd i hverdagen. Denne gangen er det Stina Kildedal-Johannessen - Leder kommunikasjon & bærekraft i Hansa Borg Bryggerier, samt foredragsholder på "Bærekraft & Forretningsutvikling i Bergen" som deler av sin erfaring.

Kantar la nylig frem resultatene fra årets Klimabarometer som viser at 46 prosent av befolkningen ser klimaendringer som vår tids største utfordring, og setter saken som nummer to, hårfint etter økende sosiale forskjeller (47 prosent).

Det er aldersgruppen under 30 år som utpeker seg i undersøkelsen. Ifølge Klimabarometeret ser over halvparten av de unge klimaendringer som en av de tre største utfordringene vi står overfor og de bekymrer seg i større grad enn resten av befolkningen for hvilke konsekvenser klimaendringer vil få for dem selv og deres nærmeste. De unge etterlyser mer satsning på grønn innovasjon, og mener dette er det viktigste klimatiltaket regjeringen bør gripe fatt i.

Det stilles også større og større krav til næringslivet. De fleste bedrifter har i dag satt seg bærekraftsmål og mange har mål om å bli klimanøytrale innen 2030. Ikke alle vet med sikkerhet hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Det er likevel positivt at flere ønsker å ta ansvar for en bærekraftig utvikling, og de fleste erfarer nok at fokus og måling er viktige drivere for reell endring.

Hva kan vi gjøre?

Bærekraft, samfunnsansvar, sirkulærøkonomi, taksonomi, etisk handel, grønne byer, karbonfotavtrykk, klimaforandringer, klimarapport, mangfold, matsvinn, grønnvasking, resirkulering, klimaregnskap m.fl. Det er et hav av store og viktige ord med mening som mange av oss må forholde oss til hver eneste dag, og det meste handler om bærekraft.

Bærekraft går ut på å finne balanse mellom hva som er godt for klima og miljø, sosiale- og økonomiske forhold. Hvis din bedrift ikke enda er i gang med å sette seg bærekraftsmål, er FN sine bærekraftsmål en fin start på dette arbeidet. Les dere opp på målene og ta en vurdering på hvor deres utfordringer og muligheter ligger, og hvordan din virksomhet kan bidra til en bedre verden. Husk at ansvarlige virksomheter tiltrekker seg motiverte og engasjerte medarbeidere. For å få med kommende generasjoner og lykkes i rekruttering av nye ansatte må man vise at man tar ansvar!

I Hansa Borg ser vi at bærekraftig ressursbruk er nødvendig for å sikre fremtidig drift. Vi har derfor søkelys på å finne løsninger og begrense forbruket vårt i de områdene der vi påvirker miljøet mest (energi, vann og avløp, transport og emballasje). Vi opplever at en bærekraftig drift skaper økonomisk verdi for selskapet og gir positive resultater for omgivelsene. I tillegg driver det innovasjonsarbeidet i bedriften og brukes som inspirasjon for fremtidens behov. Her kan nevnes samfunnsansvar med ansvarlig drikking (å utvikle produkter med lav eller ingen alkohol og mindre sukker/kaloriinnhold) og emballasjeinnovasjoner.

Samarbeid er også viktig for å finne fremtidens løsninger, som beskrevet i FNs bærekraftsmål #17 «Samarbeid for å nå målene». På dette området har vi i Hansa Borg jobbet frem to nye sirkulære emballasjeløsninger: resirkulerte og pantbare festivalkrus og pant på KeyKegs (ølfat i plast). Målet er å få med seg hele drikkevarebransjen på initiativene. Her har jeg personlig vært med å drive frem løsningene, i samarbeid med dyktige kollegaer, bransjen, Infinitum og leverandører. Bergen Live testet ut de resirkulerbare festivalkrusene for første gang i sommer, med suksess, og store deler av drikkevarebransjen har allerede meldt seg på panteløsningen av KeyKegs.

Disse initiativene løser utfordringer for både leverandører, utelivsbransjen og arrangører, og bidrar samtidig til å sikre effektiv innsamling og resirkulering.

Det er mye arbeid som gjenstår, men vi har i Hansa Borg satt oss mål og jobber for å være en virksomhet med felles og sunne verdier, som stiller krav til oss selv, vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig.

Det ligger mye i målet «Samarbeid for å nå målene» og jeg er av den formening at vi lærer best og får til mest hvis vi deler kunnskap og er villig til å jobbe sammen. Har dere utfordringer, er det sannsynlig at andre sliter med det samme. Har dere funnet på noe smart, kan kommunikasjon med andre og kunnskapsdeling bidra til at nettopp din idé blir realisert. Er du usikker på hva din bedrift kan bidra med, involver egen organisasjon og nettverket ditt og vær åpen for innspill. Gjennom mitt arbeid med bærekraft har jeg hatt stor nytte av å lære av andre og bidra med erfaringsdeling. Kanskje du kan gjøre det samme?

Jeg har ikke fasiten på hvordan man best kan jobbe med bærekraft for å bidra til en bedre verden, men en ting er sikkert: Alle har et ansvar, og alle kan gjøre litt!Våre Partnere