Veileder for å unngå grønnvasking - gronnvasking.no

SRF har nylig signert Grønnvaskingsplakaten, og skal tilstrebe å etterleve denne.

Denne plakaten skal være en veileder og rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Bærekraft og samfunnsansvar er kompliserte områder der det er vanskelig å navigere og lett å trå feil.

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker.

Plakaten definerer begrepet grønnvasking bredere enn til kun å handle om klima og miljø, og er laget for å kunne favne alle FN’s 17 bærekraftsmål. Etter denne definisjonen driver man altså med grønnvasking dersom man for eksempel utad påstår at man er opptatt av mangfold, men ikke gjør noen faktiske grep med dette i virksomheten.

Grønnvaskingsplakaten oppsto på initiativ fra Ida Hatlebrekke i Looping, Silje Bareksten i 3 Norske og Petter Gulli i 12YEARS. Sammen med Skift og Miljøstiftelsen Zero utarbeidet de et forslag til plakat som ble sendt til WWF Verdens naturfond, Framtiden i våre hender og Forbrukertilsynet for innspill.

Plakaten er ikke et sett med lover, men en rettesnor og veileder inspirert av bloggernes “Sunn fornuft” og pressens “Vær varsom” plakater.

Vi oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å signere plakaten, og gjøre sitt ytterste til å følge prinsippene i den.

Ta den opp på mandagsmøtet, styremøtet, i ledergruppen og sørg for at alle som jobber med markedsføring og kommunikasjon setter seg inn i den - og følger den.

Du finner veiledningen ved å følge lenken til grønnvaskingsplakaten.

Kilde: Skift Næringslivets klimaledere

Andre aktuelle podcaster og artikler fra fagpersoner i vårt nettverk finne du her.

Våre Partnere