Vil bruke SRF til å sette Os kommune på kartet

Næringssjef i Os kommune, Daniel Skotheim, ønsker påfyll av kompetanse gjennom SRF sine arrangement og kurs.

- Vi ser verdien av møteplassene SRF etablerer og nettverkene de skaper.

Os er en kommune i sterk vekst og er landets tredje raskest voksende kommune med 500 nye innbyggere hvert år. I dag pendler mange av arbeidstakerene ut av Os, men kommunen er aktivt i gang med å tilrettelegge for arbeidsplasser og næringsliv innenfor kommunen sine grenser.

- Nye E39 gir 6,5 milliarder i infrastruktur til kommunen og gjør veien fra Flesland lufthavn til Os kortere enn veien mellom Flesland og Bergen sentrum. I forbindelse med nye E39 eier og utvikler kommunen et areal vi kaller Lyseparken. Et næringsområde for fremtidens arbeidsplasser. Kloke hoder og flinke hender.

Kommunen ønsker å fokusere på klima og miljø, med mål om størst mulig selvforsyning av energi. ENOVA har gitt midler til et prosjekt der Siemens og BKK er prosjekteiere for å kartlegge og se på hvordan energiressursene i området best kan utnyttes. Os kommune er også i ferd med å slå seg sammen med Fusa, og blir en stor kommune i Hordaland med 25 000 innbyggere i 2020. Dermed vil trolig mye av utviklingen i Bergensregionen trekke sørover.

Næringssjefen har klare mål for hva han ønsker å få ut av samarbeidet med SRF.

- Vi vil bruke nettverket i SRF til å dele vår kompetanse som en offentlig aktør og sette Os tydelig på kartet. Vi ønsker å dra nytte av nettverket i form av flere samarbeid innenfor næringslivet og for å heve kompetansen og oppmerksomheten på salg og markedsføring i kommunen, og i næringslivet i Os. Vi ønsker også å legge til rette for at flere av SRF sine arrangement kan foregå utenfor byen, også i regionen og på Os. Mye av identiteten og verdiskapingen til Bergensregionen ligger i distriktene.

Våre Partnere