Årets Unge Selgerforbilde

Formålet med prisen er å fremme salgsyrkets viktige stilling til beste for utvikling av god salgskultur i Bergensdistriktet.

Kjenner du en ung og dyktig selger eller er du det selv?
Supert! Vi tar imot innspill til kandidater. Send dine innspill til post@srf.no innen 7. september. Vinneren kåres 8. november på Bergen Salgssymposium.

  • Fullt navn på din kandidat
  • Epost og mobilnummer
  • SRF kontakter kandidaten og oppfordrer til deltakelse

Kriterier for å delta

  • 37 år eller yngre
  • Ikke leder/personalansvar
  • Jobber i en salgsbedrift med arbeidssted i Bergensdistriktet

Jurymedlemmer i 2018:


Vinneren offentliggjøres på Bergen Salgssymposium torsdag 8. november 2018.


Årets Unge Selgerforbilde arrangeres i samarbeid med:


Våre Partnere