Årets Unge Selgerforbilde 2019

Formålet med prisen er å fremme salgsyrkets viktige stilling til beste for utvikling av god salgskultur i Bergensdistriktet.

Kjenner du en ung og dyktig selger eller er du det selv?
Supert! Vi tar imot innspill til kandidater. Send dine innspill til post@srf.no innen 6. september. Vinneren kåres 21. november på Bergen Salgskonferanse.

  • Fullt navn på din kandidat
  • Epost og mobilnummer
  • SRF kontakter kandidaten og oppfordrer til deltakelse

Kriterier for å delta

  • 37 år eller yngre
  • Ikke leder/personalansvar
  • Jobber i en bedrift med arbeidssted i Bergensdistriktet

Jurymedlemmer i 2019:

  • Mona Lavik, Daglig leder Bemanningsbyraaet - Juryleder

Flere jurymedlemmer kommer.


Vinneren offentliggjøres på Bergen Salgskonferanse torsdag 21. november 2019.


Årets Unge Selgerforbilde arrangeres i samarbeid med:


Våre Partnere