Endelig klart for Fylkesmesterskapet i Ungt Entreprenørskap - SRF med i årets jury!

670 ungdommer skal presentere bedriftene sine for 110 eksperter fra arbeids- og næringsliv på Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift. Ungdom sitter på fremtidens løsninger og deres skaperkraft er helt sentral for at Vestlandet skal lykkes i fremtiden.

17.mars på Amalie Skram videregående skole i Bergen, og 21.mars i Førdehuset inviterer Ungt Entreprenørskap Vestland til Vestlandets store festdag for ung skaperkraft – fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter.

– Endelig skal vi samle hele fylket til to dedikerte entreprenørskapsdager. Under fylkesmesterskapet vises skaperglede, kreativitet og engasjement på kloss hold – ungdommene våre sitter på løsningene for fremtidens Norge. De beste ungdomsbedriftene skal senere i vår representere Vestland i Norgesmesterskapet i Oslo, forteller Gry Sæterdal, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Vestland.


Bredde av ideer og løsninger

Bedriftsideene tar for seg alt fra strømsparingsprodukter, avfallshåndteringsløsninger, bærekraftsopplæring for barn, app for gjennomføring av egne sportsarrangementer, sosiale tilbud for eldre, tannkrem-tabeletter og sushi av bifangst.

– Jeg er utrolig imponert over elevenes og lærernes innsats i arbeidet frem til fylkesmesterskapet. Nå samler vi ungdomsbedrifter med vidt forskjellige idéer og konsept! Felles for dem alle er at de er et team med ungdommer som jobber hardt og lærer veldig mye, sier Fridtjov Falch Sorø som er fagansvarlig for videregående skole i Ungt Entreprenørskap Vestland.

Ungdomsbedrift funker
Studier viser at eksponering mot innovasjon i løpet av barndommen har en klar effekt på tilbøyeligheten til å bli innovatør. Ungdomsbedrift er realistisk læring. De praktiserer det de lærer, og elevene skaper verdier gjennom å prøve og feile og selv finne løsninger på problemene og utfordringene de møter underveis. Jo mer elevene får bestemme selv, desto mer lærer de, og de utvikler samtidig kompetanse arbeidslivet etterspør.

Næringslivet lærer av ungdommen

Ungt Entreprenørskap Vestland er en brobygger mellom næringsliv og skole, og over 90 rådgivere fra arbeids- og næringsliv er koblet på for å veilede og støtte ungdommene via videomøter og juryering. Næringslivet lærer mye av å engasjere seg i arbeidet.

– Næringslivet må bidra tidlig i utdanningsløpet for å motivere skaperkraft og verdiskaping, slik at vi får tilgang til relevant og tilstrekkelig kompetanse. Vi ønsker å tiltrekke oss flinke kollegaer for å løse fremtidens utfordringer, sier Sturle Drageset, kommersiell leder for Eviny Digital som har bidratt i juryarbeidet og på Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter.

– Vi er opptatt av ung skaperkraft på Vestlandet og har vært aktiv samarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap siden oppstarten. Vi gleder oss over alle de kunnskapsrike ungdommene som deltar i programmene, vi trenger de for at vi skal lykkes med det grønne skiftet, sier Giske Eggen som er samfunnsansvarlig i Sparebanken Vest. De skal dele ut prisen for “Beste ungdomsbedrift” i Bergen 17.mars.

Fra Vestland til NM og Stortinget
Under mesterskapet skal det deles ut priser i 12 kategorier. Deretter skal noen av ungdomsbedriftene videre til NM Ungdomsbedrift som gjennomføres 27.-28.april i Lillestrøm. De skal også besøke Hordlandsbenken og Sogn og Fjordane-benken på Stortinget.

– Ungdom fortjener å bli sett. Det er helt fantastisk at så mange gode støttespillere engasjerer seg i ungdommene. Takket være alle næringslivsaktørene som stiller frivillig på arrangementet får ungdommen helt unik synlighet og lærdom som de selv kan ta med seg når de om noen år skal ut i jobb. Det er så viktig å koble seg på Fylkesmesterskapet for her møter du fremtidenes kollegaer og sjefer, avslutter Gry Sæterdal.FAKTA:

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som finnes i hele landet, og i hele utdanningsløpet. Ungdomsbedrift er et av flere programmer vi tilbyr. Vi samarbeider med skolen, næringslivet og andre aktører for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og

tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv. I Norge når vi årlig ca. 150.000 elever og studenter, vi samarbeider med 15.000 lærere og 20.000 frivillige fra arbeids- og næringsliv.

670 elever i 110 ungdomsbedrifter på 26 videregående skoler i Vestland fylke er påmeldt Fylkesmesterskapet som avholdes 17.mars i Bergen og 21.mars i Førde. 60 entreprenørskapslærere fra 26 ulike videregående skoler arbeider for å øke entreprenørskapsferdighetene på Vestlandet.

Det er over 60 elever fra Amalie Skram videregående skole som bidrar med alt praktisk for å kunne gjennomføre den store entreprenørskapsdagen i Bergen.

www.ue.no/vestland/info/fylkesmesterskap-ungdomsbedrift

Kontaktpersoner:

Gry Sæterdal, Daglig leder Ungt Entreprenørskap Vestland

tlf. 901 05 212 mail: gry.saeterdal@ue.no

Fridtjov Falch Sorø, fagansvarlig for videregående skole i Ungt Entreprenørskap Vestland

Tlf. 480 68 828 mail: fridtjov.soro@ue.no

Mer informasjon:
www.ue.no/vestland/info/fylkesmesterskap-ungdomsbedrift

Program:
www.ue.no/vestland/info/fylkesmesterskap-ungdomsbedrift/program

Årets ungdomsbedrifter:
www.ue.no/vestland/info/fylkesmesterskap-ungdomsbedrift/arets-bedrifter

Årets jury:
www.ue.no/vestland/info/fylkesmesterskap-ungdomsbedrift/arets-jury

Årets støttespillere:
www.ue.no/vestland/info/fylkesmesterskap-ungdomsbedrift/st%C3%B8ttespillere

Våre Partnere