Derfor er Schibsted medlem i SRF

SRF har hatt en prat med Christopher Nordgreen Dahl som er salgssjef i Schibsted. Her forteller han om opplevelsen av og motivasjonen for medlemskapet i SRF.

Nettverk, kunder og faglig påfyll

Hvorfor er Schibsted medlem i SRF?

-For det første er SRF et viktig sted å skape nye relasjoner og ivareta eksisterende nettverk. Det er viktig for oss å treffe kunder på andre arenaer enn bare i egne kundemøter og arrangementer.

For det andre er SRF et viktig sted hvor vi kan synliggjøre Schibsteds annonsemuligheter for potensielle og eksisterende annonsører i Bergen på en god måte-.

Arrangementer som skaper leads

Er det noen arrangementer du spesielt vil trekke frem ?

-Salgskonferansen syntes jeg var veldig bra. Den hadde en fin variasjon i tematikk og foredragsholdere. I tillegg var det veldig nyttig med leadsutvekslingen under After Sales. Det er tiltak som gir god merverdi for medlemmer i nettverket.


Selgerutvikling viktig

-Vi ønsker å utvikle gode selgere her hos oss i Schibsted, og i SRF er det stort fokus på å utvikle salgskompetanse. Prisen “Årets unge selgerforbilde” i regi av SRF, er sånn sett en gjev og høyt verdsatt pris i nettverket.

Det var derfor ekstra gøy at vår egen Renate Haukeland vant prisen i 2019!!

Sist men ikke minst, vil jeg trekke frem Medievalg 2020, hvor man som mediekanal fikk presentere sine produkter på en kort og spisset måte til Bergens annonsører-.

SRF – en viktig del av jobben

Hva betyr medlemskapet i SRF for deg personlig?

-Arrangementene til SRF gir meg god kunnskap og kompetansepåfyll. I tillegg er det nyttig med ulike perspektiver på salg og markedsføring - å lære mer om hvordan andre bedrifter arbeider.

I Bergen er nettverk viktig og SRF er sånn sett en gylden arena for å skape nye relasjoner-.

Medlemskap i SRF anbefales

Er det noen ønsker eller forbedringer du vil tipse oss om?

-Enda flere arrangement hvor nettverket hjelper hverandre med å få leads og kundemøter.

Til slutt vil jeg fremheve at Schibsted har stort utbytte av medlemskapet i SRF og vi vil anbefale bedrifter på det varmeste å bli medlem-.

Våre Partnere