Mentorsuksessen videreføres


Ungt Entreprenørskap har sammen med SRF gjennomført pilotprosjekt med mentorprogram for ungdommer. Rådgivere fra næringslivet har hjulpet ungdom som har etablert egne bedrifter via undervisningsprogrammet, Ungdomsbedrift. I høst gjentas suksessen og det trengs 25 nye rådgivere.

«Mentorprogrammet har vært et utrolig spennende prosjekt. Alle parter har lært veldig mye. I følge evalueringene ser vi at mange av elevene har satt stor pris på å ha en mentor å sparre med, og lærerne sier at mentorene har løftet elevene flere hakk. Det har vært et utrolig spennende samarbeidsprosjekt. Vi ser at Ungt Entreprenørskap har hatt en viktig rolle å ta på seg som en brobygger mellom skole og arbeidsliv» sier Ingrid Stensnes som har vært prosjektleder fra Ungt Entreprenørskap Vestland. Nå søker hun flere rådgivere fra næringslivet til å starte opp nytt prosjekt i høst.

Søker flere rådgivere til å bidra

SRF har bidratt med å koble rådgivere fra sitt bedriftsnettverk. Basert på de gode erfaringene ønsker Ungt Entreprenørskap og SRF å gi tilbudet til enda flere skoler og rådgivere fra næringslivet i høst.

«I SRF har vi flere hundre engasjerte bedrifter som medlemmer – og vi vet at det i disse bedriftene er en haug av folk som gjerne vil bidra til regionen vi bor i. Siden dette var et pilotprosjekt sendte vi ut forespørsel til kun noen få av bedriftene, og responsen var overveldende! Plassene i pilotprosjektet ble fylt opp på null komma niks! Nå gleder vi oss til å kunne bidra med å få enda flere mentorer med i programmet.» forteller Mariell Sæternes, daglig leder i SRF.

Fra ungdomsbedrift til gründerbedrift

Erik Dalland, daglig leder i Freska var en av dem som deltok som mentor. Han har selv hatt ungdomsbedrift og ville gi tilbake til ungdommer som ønsket å starte sin egen bedrift.

“Jeg har utelukkende gode erfaringer fra mentorprogrammet til Ungt Entreprenørskap og tiden jeg har arbeidet sammen med elevene og lærere på Sandsli VGS. Det har først og fremst vært givende å jobbe med gruppen min og å se skaperviljen og energien de hadde på prosjektet. I tillegg tror jeg de har lært veldig mye verdifullt i dette faget som de vil få bruk for senere. En bonus som jeg også har fått ved å være med er alle de andre bekjentskapene fra næringslivet som jeg har stiftet i løpet av programmet og jeg har lært en del faglig rundt hva det vil si å være mentor og jobbe med dagens ungdom. Jeg ser frem til å forhåpentligvis jobbe videre med Ungt Entreprenørskap, enten som mentor eller en annen rolle hvor jeg kan fortsette å bidra samt å bli bedre kjent med fremtidens næringsliv” sier Erik Dalland.

Mentor er nøkkelen til suksess

Eleven har fått veldig godt utbytte av å få oppfølging fra rådgivere. Entreprenørskapslærer ved Sandsli videregående skole har veldig gode erfaringer med ordningen:

“Elevene går inn i en ukjent verden, når de starter opp en egen bedrift. Mentorene bidrar med nyttige innspill gjennom idemyldringsfasen og driftsfasen. Her bidrar de faglig med struktur, planlegging, prioriteringer og vurderinger til produktets potensiale. Sosialt hjelper de elvene med teknikker og aktiviteter som fører til at de forstår sine roller, bygger relasjoner og godt samarbeid internt i bedriften. For å lykkes med ungdomsbedrift må elevene ha det kjekt sammen og være stolt av sitt produkt. Med god mentorhjelp øker sannsynligheten for at får disse opplevelsene. Videre erfarer elevene en større opplevelse av mestring og lærelysten øker. Elevene blir tryggere på seg selv og tør i større grad å ta beslutninger på egen hånd, være kreativ og utforskende” forklarer Rimmereide.

Nytt mentorprogram i høst

I høst starter nytt mentorprogram og jakten på nye rådgivere fra næringslivet er i gang:

“Nå har vi lært mer om hvordan vi skal legge opp programmet med tanke på rammer og innhold. Vi håper å kunne minst doble antall elever som er med i programmet og rekruttere tre til fire skoler til høsten. Vi viderefører det gode samarbeidet med SRF og håper at enda flere bedriftsnettverket deres ønsker å bidra til å støtte fremtidens næringsliv. Vi vil oppfordre næringslivet til å ta kontakt. Vi trenger 25 nye mentorer som skal delta på mentorprogrammet som starter i september” avslutter Ingrid Stensnes.

Les mer: www.ue.no

Påmelding til mentorer: Ja, jeg vil være mentor for en ungdomsbedrift

Våre Partnere