SRF + Sparebanken Vest = Sant ❤

Det er utrolig viktig for SRF med gode samarbeidspartnere som kan være med å løfte tilbudet foreningen gir til sine medlemmer, og det er derfor med stolthet og glede vi kan annonsere Sparebanken Vest som en av hovedsamarbeidspartnerne fra 2023 av!

- Sparebanken Vest er en svært viktig aktør i vår region, både for frivilligheten og for næringslivet. De besitter masse kunnskap innenfor våre fagfelt, og deler dette velvillig med resten av næringslivet i vår region. Sparebanken Vest er også pådriver for at vi skal gå fra «preik til praksis» gjennom stiftelsen Agenda Vestlandet, og «pusher» næringslivet fremover ved sine initiativ derfra. Dette er verdier som står helt i stil med SRFs verdier og derfor er dette partnerskapet veldig riktig, uttaler daglig leder i SRF, Mariell Gjerløw Sæternes.

- SRF er en viktig og samlende drivkraft for fagmiljøet i regionen, og har en imponerende bredde i det de gjør. Vi har gjennom årene hatt stort utbytte av kurs, konferanser og nettverksarrangementer i regi av SRF, og da det åpnet seg en plass for oss som hovedsamarbeidspartner, var det en enkel avgjørelse å si ja, sier merkevaresjef i Sparebanken Vest, Øyvind Harkestad.

- I januar hadde vi gleden av å bidra inn mot Den Store Bærekraftsdagen, hvor leder for bærekraft Åsne Ådland-Dale fortalte om reisen vi har gjort fra bunn til topp i Etisk Bankguide. Vi ser at vi har mye å lære av hverandre, og vi gleder oss til å sammen gjøre hverandre enda bedre i tiden fremover, sier Giske Eggen, ansvarlig for samfunnsansvar i Sparebanken Vest.

  En drivkraft i Vest gjennom 200 år

  I 2023 fyller Sparebanken Vest 200 år – gjennom 200 år har Sparebanken Vest har de stått sammen for at livet i Vest skal bli enda litt bedre.

  Sparebanken Vest er eid av 290 000 Vestlendinger, og nettopp det å være en sparebank betyr at de deler av overskuddet sitt, både gjennom kundeutbytte, men også gjennom allmennyttige midler. Gjennom de ti siste årene har Sparebanken Vest delt ut to milliarder kroner i støtte til små og store prosjekter på Vestlandet. Nå er det åpnet opp for en ny runde med søknader, og lag og organisasjoner har mulighet til å søke om prosjektmidler innen 1. april.

  Med Sparebanken Vest som ny samarbeidspartner kan SRF se frem til å levere enda bedre og mer spennende arrangementer og tiltak for medlemmene, og bidra til at regionen fortsetter å utvikle seg.

    Våre Partnere