SRF UNG mottar 250 000 kroner i støtte fra Sparebanken Vest

Skal etablere en lavterskel møteplass for de under 30 år som jobber med eller studerer markedsføring, kommunikasjon eller salg.

– For oss er det viktig å sikre gode møteplasser for ungdom og studenter, der de kan få verdifullt påfyll av kompetanse og skape gode nettverk i bransjen her på Vestlandet, sier Giske Eggen, ansvarlig for samfunnsansvar i Sparebanken Vest i en pressemelding.

Banken gir SRF Ung 250 000 kroner i støtte, SRF Ung er en undergruppe av Salgs og reklameforeningen i Bergen.

Målet er å etablere et verdifullt kompetansenettverk for de unge, og bidra til å bevare ung arbeidskraft her i vest.

SRF UNG ble startet høsten 2022, og arrangerer sammenkomster hvor unge markedsførere og selgere får muligheten til å dele kunnskap, få tilført kunnskap, skape nettverk og finne jevnaldrende som deler samme interesse som dem.

Leder og initiativtaker for SRF UNG, Vilde Nagel Fredriksen, er veldig glad for at Sparebanken valgte å bli en samarbeidspartner for 2024.

– Pengene kommer godt med, og det gjør at vi kan utvide og tenke større i 2024. Fjoråret ble brukt til å teste ut ulike konsepter, og alle tilbakemeldingene tyder på at dette er noe unge selgere og markedsførere har savnet, sier hun og fortsetter:

– Det å gå fra studie til arbeidslivet er et stort hopp for mange, og denne overgangen skal SRF UNG gjøre lettere med ved vårt sosiale nettverk.

Hun sier at målet deres er at unge talenter blir i Bergen, og ikke flykter til andre byer når de søker jobb.

– Vi håper at flere i næringslivet i Bergen ønsker å samarbeide om dette i 2024, og hjelpe oss skape sosial tilhørighet, og et nettverk hvor en kan vokse faglig og få en tilhørighet som gjør at man ønsker å bli her, sier hun.

Kilde: https://www.kom24.no/bergen-gi...

Redaktør Yngve Garen Svardal

Våre Partnere