Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring under Covid-19 og oljeprisfallet

Virksomheter som er i en krevende situasjon på grunn av koronasituasjonen og oljeprisfallet kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring fra Vestland fylkeskommune.

For å hjelpe virksomheter med behov for omstilling eller tilpasning til nye markedssituasjoner lyser fylkeskommunen ut til sammen 12,8 millioner kroner til kompetanseheving gjennom BIO-middelordningen.

Midlene skal brukes til bedriftsintern opplæring av de ansatte for å styrke evnen til nødvendig omstilling, fremtidig vekst eller etablering av nye produkter og markeder.

Det er mulighet til å søke om midler for private enkeltvirksomheter, og fylkeskommunen ser det som en styrke at flere bedrifter kan gå sammen om søknader og undervisningsopplegg.

Virksomhetene som mottar støtte må være rammet av krisen, og det er viktig at opplæringstiltakene er godt begrunnet. Opplæringen skal knyttes til en omstilling og innføring av noe nytt i virksomheten.

Det er to frister for å søke omstillingsmidler; 20 juni og 20 august. Les mer om utlysningen, kriteriene og vurderingen på Vestland fylkeskommune sine nettsider. Ikke nøl med å ta kontakt med fylket; de hjelper deg gjerne med å svare på det du lurer på. Lenke til Vestland fylkeskommune

Ny kunnskap innen enkelte områder kan være helt avgjørende for at virksomheter klarer de nødvendige omstillingene. De utlyste midlene gir derfor virksomhetene en mulighet til å skaffe seg nødvendig kompetanse for å styrke akkurat sine omstillingsprosesser. Selv om det er kort tid til den første fristen for å søke, er det fortsatt mulig å rekke det.

Muligheter til å styrke kompetanse gjennom etterutdanning hos BI

Vår samarbeidspartner - Handelshøyskolen BI - samarbeider tett med næringslivet og er derfor en aktør som kan tilby opplæring som er svært relevant for flere bransjer i den krisen vi opplever nå. BI kan tilby løsninger som er tilpasset de forskjellige virksomhetene og bransjene sine utfordringer, enten det er med utgangspunkt i allerede eksisterende kurs eller gjennom spesialutviklede tilbud.

De har nylig lansert en kursserie med korte kurs som kan gjennomføres på 3-4 uker. Det er ingen opptakskrav til disse kursene, så alle har mulighet til å øke kompetansen sin på kort tid innen områder som er etterspurt i dagens arbeidsmarked.

Dersom dette virker interessant, anbefaler vi deg å ta kontakt med BI Executive for å snakke om utfordringene og mulighetene i virksomheten din.

Les gjerne på disse sidene for en oversikt over BI sine kurs på deltid: https://www.bi.no/studier-og-kurs/executive/

Marianne Grung Farsund og kontaktinformasjon: marianne.g.farsund@bi.no, tlf 9825 1606Andreas Bilberg og kontaktinformasjon: andreas.bilberg@bi.no , tlf 4641 0679

Våre Partnere