Vil du bli med i ressursgruppen for SRF UNG?

Hva er SRF UNG?

SRF UNG er et nettverk som skal tilby en lavterskel møteplass for de under 30 år som jobber i markedsføringsbransjen. Det skal arrangeres sammenkomster hvor unge markedsførere får muligheten til å dele kunnskap, få tilført kunnskap, skape nettverk og finne jevnaldrende som deler samme interesse som dem.

Hvorfor SRF UNG?

«Bergen skal bli den beste byen for unge markedsførere»

Bergen går glipp av mange kunnskapsrike og kreative unge mennesker innenfor markedsføring blant annet fordi byen mangler et nettverk som kan bidra med attraktive tilbud og møteplasser til denne målgruppen.

SRF UNG vil bidra til at Bergen blir mer attraktiv for unge markedsførere ved å tilby et sosialt nettverk og en arena hvor de kan utvikle seg faglig. Når en slik arena blir tilgjengelig, vil det bli lettere for unge markedsførere å velge Bergen foran andre byer. Med den unge arbeidskraften som strømmer til byen ønsker vi med SRF UNG at dette skal bidra til at flere mediebyrå og andre bedrifter vil tørre å satse på avdelinger i Bergen, når de vet at arbeidskraften og nettverket er til stede.

Vil du være med i ressursgruppen som skal lede SRF UNG?

Ressursgruppen vil bestå av 4 - 6 personer med ulike tilknytning innen markedsføring. Ressursgruppen for SRF UNG vil bli ledet av Vilde N. Fredriksen. Vilde har en bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse fra NTNU og jobber for øyeblikket for BRGN som digital markedsføring.

Nå åpner vi for at DU kan søke om å bli en del av ressursgruppen, send inn din CV, og en søknad med motivasjon for hvorfor du ønsker å være en del av ressursgruppen.

Frist for søknad er: 31. august

Send din søknad til: ung@srf.no
Våre Partnere