Ideen som førte til nyansettelser for FUNBIT

Etter å ha vært til stede under Social Media Days 2019, lærte daglig leder i Funbit en ny metode som endret byråets tanker rundt digital markedsføring. Dette førte både til nyansettelse og økte inntekter for selskapet.

Det var under et foredrag med Storebrand at det gikk opp et lys for Marius Nesse. Han har jobbet innen salg og markedsføring hele sin karriere, og er i dag daglig leder i digitalbyrået Funbit AS. Bildet ovenfor viser medarbeiderne Kristine Hagerup Thorstensen og Alex Simpson.

– Når vi begynte å dra på SRF sine arrangementer, merket vi fort at det gav verdi. En gren av vårt selskap er faktisk bygget på et kurs vi deltok på under Social Media Days i fjor. Det har vært litt av en reise-, skyter Marius smilende inn.

– Det var helt wow!

Temaet til Storebrand var digital annonsering, inbound marketing og analyse. Funbit har siden 2014 utarbeidet digitale løsninger og håndtert markedsføring på vegne av sine kunder. Frem til dette arrangementet hadde dette arbeidet hatt en hypotesedrevet tilnærming. Noen ganger traff de bra, mens andre ganger ble det bom.

Marius Næsse, daglig leder i FUNBIT.

– Storebrand fortalte om hvordan de jobber med Facebookmarkedsføring. Det de i korte trekk sa var; - test, test og test. Trekk så lærdom fra testene, og analyser hvilke annonser som gjør det best-. Det åpnet for en ny måte å gjøre ting på for oss. Det var helt wow-, forteller Marius entusiastisk.

Når Funbit begynte å teste og være mer analytiske i sin digitale annonsering, startet de samtidig å levere langt bedre resultater for kundene sine. Dette gjorde at mange opplevde suksess og kom tilbake for å kjøpe enda flere tjenester. Det de lærte av Storebrand har vært en viktig bidragsyter til Funbits vekst.

– Vi tok denne metoden i bruk og endret strukturen i selskapet. Vi endte faktisk opp med å ansatte en person på fulltid, kun dedikert til å holde på med dette-, sier Marius Nesse.

SRF gir noen å lene seg på

Funbit ble tidlig medlem i SRF. Som nyoppstartet bedrift innen salg eller markedsføring, er det lett å føle på usikkerhet i møte med nye kunder. Da kan det være godt å ha noen å lene seg på.

– SRF fungerer som et samlingspunkt for de som jobber innen vår bransje, og vi ble raskt overbevist om at dette var noe vi ville være en del av. Det er en arena der vi både har fått ny kunnskap og bygget nettverk. Det koster lite å være medlem i forhold til den verdien vi sitter igjen med-, sier daglig leder Marius Nesse.

Lærer av ekspertene

Som byrå er det vanlig å hente ut informasjon og data fra Google. Funbit har bygget sin bedrift rundt denne informasjonsinnhentingen og ved å følge med på de beste i verden. Marius legger til at SRF har vært viktige når de har følt seg alene og manglet bekreftelse på at det de gjør er riktig.

– På arrangementene hører vi eksperter snakke om faget. Når de bekrefter det vi tenker om digital markedsføring og hvilken retning faget beveger seg i, gir dette oss en pekepinn på at vi gjør noe rett-, understreker han.

Holder deg oppdatert

Digital markedsføring er nemlig en av de bransjene som beveger seg raskest. Dette gjør at det er lett å føle seg utdatert. Da kan det være lurt å delta på arrangementer for å holde deg oppdatert på hva som skjer i din bransje.

– SRF bidrar til at du får med deg de nyeste trendene og det viktigste som skjer. Du får kompetanseheving gjennom varierte kurs fra veldig dyktige folk. Det er definitivt en arena du bør være på, avslutter Marius Nesse i Funbit.

Vil du vite mer om medlemskap i SRF?

Les også kundehistorien fra Tide Buss

Til podcasts og innsiktsartikler


Tekst: Glenn Solvang Foto: Ørjan Andreassen

Våre Partnere