Kompetanseløft for Vestlandsbedrifter

I en tid hvor data er den nye oljen, står mange bedrifter med ubrukte ressurser. De har teknologien, men mangler kunnskapen om hvordan de kan bruke denne "digitale oljen" til sin fordel. For å møte denne utfordringen arrangerer SRF, i samarbeid med NHO, Bergen Næringsråd, NCE Media, Connect Vest, og Bergen sentrum, en halvdagskonferanse i Bergen, fokusert på utnyttelse av kundedata i kommersielle sammenhenger.

En nylig studie utført av SRF og Bergen Næringsråd avdekker et betydelig kompetansegap i forståelsen og utnyttelsen av kundedata. Dette gapet varierer fra bedrift til bedrift, og bransje til bransje, og reiser spørsmål om Vestlandets bedrifter risikerer å sakke akterut i konkurransen.

Det er med denne bakgrunnen konferansen, som finner sted den 13. februar 2024 på Hotel Norge by Scandic, er blitt en realitet. Målet er å tilby et kompetanseløft for regionens bedrifter. Konferansen er rettet mot styremedlemmer, bedriftsledere, mellomledere og fagfolk innen kommersielle områder, og har som mål å styrke forståelsen og anvendelsen av kundedata.

Med temaet "Hvorfor snakker vi om bruk av kundedata, og hvordan kan dette forbedre bedrifters topp- og bunnlinje?", vil konferansen gi innsikt i hvordan kundedata kan omsettes til reell forretningsverdi. Deltakerne vil bli presentert for case-studier fra både B2B- og B2C-markedene, og lære om utfordringer, muligheter og verdiskapning som følger med effektiv bruk av kundedata.

Denne konferansen gir bedrifter på Vestlandet en mulighet til ikke bare å forstå hva kundedata er, men også hvordan de kan bruke denne informasjonen til å skape forretningsmessige gevinster.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding! Gå ikke glipp av denne muligheten til å være i forkant av den digitale transformasjonen og utnytte potensialet som ligger i kundedata.

Klikk her for å komme til arrangementssiden.

Våre Partnere